Mühasibatlıq xidmətləri

Mühasibat uçotu - vacib və mürəkkəb bir sistemdir. Bu sistemin düzgün və effektiv qurulmasından, bəzi hallarda, müəssisənin gələcəyi asılıdır.

Ətraflı

Vergi xidmətləri

Vergi idarələrində və digər rəsmi strukturlarda şirkətinizi təmsil edib bütün tələb olunan prosesləri yerinə yetirirk.

Ətraflı

Audit xidmətləri

Audit - əmtəə istehsalı və satışı, xidmət göstərilməsi və iş görülməsi ilə məşğul olan təsərrüfat subyektlərində mühasibat uçotunun dəqiq və dürüst aparılmasının, mühasibat və maliyyə hesabatlarının müstəqil yoxlanılmasıdır.

Ətraflı

Program təminatı

Müasir dövrdə proseslərin idarəetməsini program təminatı olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. Mühasibatlıq sahəsində ən geniş yayılmış program təminatı 1C programıdır.

Ətraflı