İşinizin miqyasını və fəaliyyət sahənizi nəzərə almadan, şirkətiniz hər bir halda mühasibə ehtiyac duyur. O, əmək haqqı ilə məşğul olacaq, hesabatlar dolduracaq, hesab-fakturalar verəcək, onların ödənilməsinə nəzarət edəcək və işiniz üçün etibarlı mühasibatlıq təmin edəcəkdir. Əvvəllər bunun üçün bir şöbə işə götürmək lazım idisə, bu gün bizim şirkət bu şöbələri əvəz edir və sizə geniş mühasibatlıq xidmətləri göstərir. Bütün "mühasibatlıq" məsələlərinə, dəqiqliyə, savadlılığa və xərclərinizi optimallaşdırmağa daha peşəkar bir yanaşmanı təmin edir. Xidmətlərin dəyəri şirkətinizin fəaliyyət sahəsindən asılıdır.


  • Mühasibat uçotunun təşkili
  • Mühasibat uçotunun qurulması və bərpası
  • Mühasibat hesabatlarının hazırlanması (AYLIQ, RÜBLÜK, İLLİK)
  • Müəssisənin əsas vəsaitlərinin və mal qalığının inventarizasiyası.
  • Yeni firmaların yaradılması. Bank hesablarının açılması, möhür və ştampların sifarişi.
  • İşə qəbulla bağlı əmək müqavilələrinin hazırlanması.
  • Obyektlərin qeydiyyat kodunun alınması, qeydiyyat məlumatlarının düzəldilməsi.
  • Milli Mühasibat Uçot Sisteminin tətbiq edilməsi (1C Proqram təminatı + konsultasiya)