Biz sizi rəsmi strukturlarda təmsil edib, bütün proseslıəri dəqiqliklə yerinə yetirib sizin vaxtınıza qənaət edəcəyik. Bununla siz daha önəmli işlərlə məşğul olub biznesinizin inkişafına diqqət ayıracaqsınız.


  • BTP proqramında Vergi hesabatlarin hazırlanması və göndərilməsi

  • Gəlir vergisinin bəyannaməsi

  • Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyindən tutulan vergi bəyannaməsi

  • Ödəmə mənbəyindən tutulan vergi bəyannaməsi

  • Fiziki və Hüquqi şəxsin yaradılması

  • Fiziki və hüquqi şəxslərin bəyannaməsi-hesabatları

  • Hüquqi və fiziki şəxslərin elektron qaydada qeydiyyata alınması